Avatar

IFC چیست؟

توسط علی قربانی

Avatar

سطوح بیم

توسط علی قربانی

Avatar

آشنایی با OpenBIM

توسط علی قربانی

Avatar

اثر تغییرات در طول یک پروژه

توسط علی قربانی

Avatar

بیم، نگرشی نو در صنعت ساختمان

توسط علی قربانی

Avatar

4 مرحله‌ی اساسی ساخت و ساز

توسط علی قربانی

  • 296 مشاهده
  • 5 نظر
  • 31

    شهریور
Avatar

4 اصطلاح رایج در صنعت ساختمان

توسط علی قربانی

  • 263 مشاهده
  • 3 نظر
  • 9

    شهریور
question