طراحی ساختمان

نمایش یک نتیجه

  • وبینار 44 نکته در طراحی ساختمان

    نکات مهم در طراحی ساختمان ها که بر اساس قوانین و مقرارات شهرسازی هستند اگرچه مورد استفاده قرار خواهند گرفت ولی در دانشگاه ها کمتر توضیح داده خواهد شد. در این وبینار علاوه بر آموزش 44 نکته در طراحی ساختمان...

    1399-03-18

    80,000 تومان

question